Algemene voorwaarden

Opdrachtaanname

Opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De klant (opdrachtgever) aanvaardt deze voorwaarden tijdens het gebruik van Fotofabriek.nl software. Nadat de opdracht verwerkt is, wordt het betreffende bestand gedurende 40 dagen op de server van Fotofabriek.nl bewaard. Voorgaande is met name van belang voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product, zodat het bestand dan niet opnieuw ge-upload hoeft te worden.

Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na bestelling door ons verzonden (tenzij anders aangegeven). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.

Klachten en aansprakelijkheid

Wij doen onze uiterste best om tuinposters conform wens van de klant af te drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reŽle klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de klant verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardige tuinposter. Fotofabriek.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verlies van de bestanden. Fotofabriek.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan de opdrachtgever bij het gebruik van Fotofabriek.nl software te zien krijgt op het beeldscherm. De aansprakelijkheid van Fotofabriek.nl blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten.

Auteursrecht/Intellectueel Eigendom

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan ons verstrekte (beeld)materialen, Fotofabriek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Wij wijzen er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privť doeleinden), of deze te bewerken. Indien wij vaststellen dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden/gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.

Privacy

Fotofabriek.nl heeft een eigen beveiligde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van het beeldmateriaal. Wij zullen nimmer het door onze klanten verstrekte beeldmateriaal aan derden beschikbaar stellen.

De bestelgegevens en de daarbij behorende data zijn afgeschermd door de door de klant gekozen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het inloggen op het persoonlijke account op onze website; www.fotofabriek.nl, is het bij de meeste webbrowsers mogelijk het wachtwoord te laten onthouden, we adviseren dan ook dringend deze functie niet te gebruiken ('wachtwoord onthouden' niet aanvinken), wanneer er op openbare computers gewerkt wordt.

Voor het bestellen van onze tuinposters is een registratie bij Fotofabriek.nl vereist. Ten eerste is een geldig e-mailadres nodig en een door de klant te bepalen wachtwoord. Voorts hebben wij de klant zijn adresgegevens nodig, om het mogelijk te maken de tuinposter naar het betreffende adres te verzenden. De verstrekte persoonlijke gegevens zijn slechts voor intern gebruik en om ons aanbod aan onze klanten te verbeteren. Verstrekte persoons- en adresgegevens worden nooit aan derden bekend gemaakt en kunnen op geen enkel tijdstip door derden worden ingezien. De gegevens die ingevoerd dienen te worden bij betaling, verlopen via een gerenommeerde en gecertificeerde betaal provider (ABN/AMRO/Ongone), deze gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd. Het opslaan of doorgeven van je gegevens met een ander doel dan de afwikkeling van een bestelling, is contractueel uitgesloten.


Tuinposter
80×80 cm € 29.95

Tuinposter 80x80 cm

Tuinposter
50×50 cm € 19.95

Tuinposter 50x50 cm

Tuinposter
100×50 cm € 32.95

Tuinposter 100x50 cm

Tuinposter
100×100 cm € 39.95

Tuinposter 100x100 cm

Tuinposter
150×100 cm € 44.95

Tuinposter 150x100 cm

Geef een tuinposter kado!

Een leuk en origineel kado voor moederdag? Geef dan een tuinposter kado! Je kan direct aan de slag met je leukste foto als poster voor in de tuin. Kijk voor meer ideeën op onze tuinposter ideeën pagina.